Låt oss veta vad du tycker

Om depositionskonto

1. För att öppna ett depositionskonto krävs en skriftlig begäran som samtidigt följs av en initialdeponering på kontot. Lägsta initialdeponering är 1 000 kr.

2. Begäran om att öppna depositionskonto sänds till:
PRV InterPat
Patent- och registreringsverket
Box 5055
102 42 Stockholm
Begäran ska innehålla uppgifter om namn, adress samt telefonnummer till företag alternativt person som begär att ett depositionskonto ska öppnas.

3. Deponeringen/betalningen inom Sverige till PRV görs till:
Bankgirokonto 5052-6698
Kontot hålls i svenska kronor.

4. Deponeringen/betalningen från utlandet till PRV görs till:
Bank: SEB
BIC (SWIFT)-adress: ESSESESS
Bankadress: 106 40 Stockholm
Betalning till PRV InterPat IBAN: SE03 5000 0000 0543 9100 1691

5. Ditt depositionskonto tilldelas ett nummer som alltid ska användas vid inbetalningar på kontot. Depositionskontonumret är detsamma som kundnumret.

6. Kontot får inte överskridas och innehavaren ansvarar för att kontot har kreditbalans.

7. Depositionskontot kan debiteras:
A) för betalningar för tjänster utförda av PRV InterPat, såsom:
- samtliga gransknings-, bevaknings och konsultuppdrag inom områdena patent, varumärke och design
- betalning för kurser.
- försäljning av kopior och prioritetsdokument.
B) övriga betalningar som gäller avseende PRV:s myndighetsutövning, förutsatt att PRV och kontoinnehavaren ingått särskilda villkor.
För närmare information kontakta PRV InterPat Support, telefon: 08-782 28 85

8. Om inget annat anges i beställningen debiteras kontot.

9. Debiteringar införs på kontot i den ordning beställningar görs. Vid försäljning till exempel konsulttjänster eller tjänster listade under avsnitt A), skickas en följesedel till kunden.

10. En gång per månad skickas utdrag av kontot till kontoinnehavaren. Uppgifterna hämtas ur verkets bokföring.

11. Kontot kan avslutas via en skriftlig begäran till PRV. Då ett depositionskonto avslutas kommer eventuell kreditbalans snarast återbetalas.

12. PRV förbehåller sig rätten att på eget initiativ avsluta konton när inte innehavaren uppfyller kraven under punkt 6.

Skip Navigation Links.

Kontakta PRV InterPat

Telefon: 08-782 28 85
Interpat@prv.se
Öppettider:
Sommartid: 15 maj till 14 september, kl 8.00-16.00
Vintertid: 15 september till 14 maj, kl 8.00-16.40

Beställ uppdrag

För säker inlämning och hämtning av uppdrag använd vår e-tjänst för detta.
PRV InterPat Secure (PIS)
Manual PIS
Manual PIS konto

60 års erfarenhet

PRV InterPat har lång erfarenhet av att stödja näringslivet.
Historien om PRV InterPat

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00