Låt oss veta vad du tycker

Nyhetsgranskning

Undvik obehagliga överraskningar

Innan du lanserar en ny produkt på marknaden, är det viktig att göra en bedömning av om du riskerar att göra intrång i någon annans befintliga rättighet. Med hjälp av vår nyhetsgranskning får du snabbt ett svar på om någon annan redan har ansökt om eller registrerat en identisk eller liknande produkt.

Våra nyhetsgranskningar

Vi månar om att granskningen ska passa ditt behov. Tillsammans med dig ringar vi därför in de produktområden som är relevanta.

Granskningen omfattar bland annat:

  • Alla nationella ansökningar och registreringar i Svensk Designdatabas.
  • Alla registrerade och sökta gemenskapssformgivningar som gäller i hela EU (OHIM och WIPO).
  • Svensk Varumärkesdatabas utstyrselskydd avseende svenska varumärken, internationella varumärken giltiga i Sverige och EU-varumärken.

Våra rapporter

Resultatet presenteras i en rapport som inte kräver att man har några förkunskaper inom designområdet. Där får du bland annat besked om vilka formgivningar som liknar den produkten du tänkt använda eller om vi har hittat några andra hinder. Bedömer vi att produkten snarare är av teknisk karaktär än resultatet av en formgivning innehåller rapporten en rekommendation till/om patentgranskning och hur du går vidare med en sådan.

Hur lång tid tar det?

Inom sju arbetsdagar får du en lättolkad rapport med kommentarer. Har du bråttom kan du beställa ett expressuppdrag med leverans inom 24 timmar.

Leverans med garanti

Leverans kan ske per fax, post eller e-post. Om vi inte kan hålla våra leveranstider levereras uppdraget utan kostnad. Vi förbehåller oss rätten att kunna avböja en expressbegäran, i de fall vi av olika skäl är förhindrade att utföra granskningen på ovan nämnda villkor, till exempel vid driftstörningar.

Kostnad

Pris enligt offert. Innan granskningen påbörjas kontaktar vi dig för en offert. Offerten blir ett fast pris till dig. Moms tillkommer.

Sekretess

Varje beställning av uppdrag hos PRV InterPat är sekretessbelagd och detsamma gäller resultatet. Sekretessbestämmelserna tar stöd av 12 § 31 kap. i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Handlingarna lämnas aldrig ut till någon annan än uppdragsgivaren.

Vi strävar efter att utföra alla uppdrag noggrant och fullständigt, men på grund av den stora mängden information kan vi inte ge några garantier för att resultatet alltid är komplett.

Skip Navigation Links.

Kontakta PRV InterPat

Telefon: 08-782 28 85
Interpat@prv.se
Öppettider:
Sommartid: 15 maj till 14 september, kl 8.00-16.00
Vintertid: 15 september till 14 maj, kl 8.00-16.40

Beställ uppdrag

För säker inlämning och hämtning av uppdrag använd vår e-tjänst för detta.
PRV InterPat Secure (PIS)
Manual PIS
Manual PIS konto

60 års erfarenhet

PRV InterPat har lång erfarenhet av att stödja näringslivet.
Historien om PRV InterPat

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00