Låt oss veta vad du tycker

Vår service

På PRV:s bibliotek kan du få hjälp med att hitta den information du behöver för dina studier, din forskning eller för att se utvecklingen inom ett visst teknikområde. Här arbetar bibliotekarier, informationsspecialister och patentingenjörer. De olika kompetenserna gör att vi kan ge vägledning inom ett brett område.

Vi ger dig tillgång till en specialsamling av litteratur inom områdena immaterialrätt, uppfinningar och teknik.
Sökmöjligheter

Vi hjälper dig att undersöka om en teknisk lösning är patenterad, om en produkt har varumärkesskydd eller ett registrerat designskydd.
Patent, varumärke eller design

Lån till andra bibliotek

Vi lånar ut våra böcker till andra bibliotek. Normal lånetid är 28 dagar. Beställ via Libris. Bibliotek som vill låna om själva kan logga in med sigel och pinkod. Kontakta oss första gången för pinkod.

Lån till enskilda besökare

Du som vill låna våra böcker kan vända dig till ditt lokala bibliotek och be dem låna våra böcker för din räkning.

Kopiering och utskrifter

Du kan kopiera ur våra böcker och tidskrifter och skriva ut från våra datorer. En stor del av vår litteratur finns i magasin. Be personalen om hjälp så hämtar vi det du behöver.
Beställ läsesalslån
Avgifter för kopior och utskrifter

Kopieleverans

Du kan få artikelkopior hemskickade. Kontakta oss med din beställning.
Kontakta oss
Avgifter för kopieleverans

Föreslå inköp

Finns inte boken du söker i våra samlingar kan du lämna inköpsförslag. En förutsättning för att vi ska köpa in litteratur är att den har en tydlig koppling till något av PRV:s verksamhetsområden. 
Föreslå inköp

Skip Navigation Links.

Databaser

Sök i våra databaser:
Svensk Patentdatabas
Svensk Varumärkesdatabas
Svensk Designdatabas

E-tjänster
Se alla våra e-tjänster
Tjänsterna gör det möjligt att ansöka direkt på vår webbplats.

Öppettider

Besök biblioteket kl. 10.00-14.00 måndag till fredag. Eller förboka möte på överenskommen tid.
Kontakta oss

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du kan inte få svar från oss genom den här funktionen. Berätta gärna för oss vilken information du saknade på sidan så hjälper du oss att förbättra prv.se Textfältet nedan får inte vara tomt. Har du en fråga du vill ha svar på? "Kontakta oss"
Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00